Weerbaarheidtraining METHODE B (en A)

De training

De weerbaarheidtraining die door ons wordt gegeven is voornamelijk gebaseerd op Methode A en Methode B van Bertha Verschuren. Twee fantastische methodes die alle goede elementen uit diverse programma’s zoals o.a. het Marietje Kessels Project en het Rots en Water-programma verenigt tot een weerbaarheidtraining voor basisschoolkinderen. De training wordt op een speelse manier groepsgewijs aangeboden. Kinderen hebben de natuurlijke hoedanigheid om te (durven) zijn wie ze zijn. Ze worden daarin bevestigd en gestimuleerd tijdens onze weerbaarheidtraining.

Doordat ze in de training leren om hun kracht te herkennen en positief in te zetten, worden ze mentaal weerbaar en minder snel slachtoffer van pesters. Wist je dat een pester op een schoolplein binnen 5 seconden heeft gescand welk kind kwetsbaar is en gepest kan worden? Tijdens de training leren de kinderen ook hun grenzen kennen en manieren ontwikkelen om daarmee om te gaan. Daarnaast leren ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. Spelenderwijs raken de kinderen in negen bijeenkomsten van een uur (of 6 van anderhalf uur) vertrouwd met hun eigen mogelijkheden. Methode B werkt dus preventief!

Wij zijn erg enthousiast over deze methode omdat die niet alleen een puur fysieke training is, maar vooral ook gericht is op mentale kracht en het creëren van zelfbewustzijn. Daarnaast zien wij ook de ontspanningsoefeningen als een sterk punt, omdat kinderen op die manier in hun vaak drukke wereld weer tot zichzelf leren komen en de overvloed van prikkels kunnen verwerken. De afwisseling van spel, oefening en ontspanning, maakt deze methode heel aantrekkelijk voor kinderen (juist ook voor de kinderen van de naschoolse opvang). Naast het leren van nieuwe vaardigheden en inzichten, is het voor ons belangrijk dat kinderen ook echt plezier beleven aan onze lessen.

Elke les is opgebouwd volgens een vaste structuur. De lessen beginnen steeds met een kringgesprek, waarbij het thema van de les verduidelijkt wordt. Vaste onderdelen van elke les zijn:

  • aarden; kinderen ervaren dat ze in het hier en nu zijn en staan steviger op hun benen
  • schoppen; door met een goede techniek te schoppen, leren kinderen steviger in hun schoenen te staan en richting te geven aan hun lichaam. Daarnaast helpt het schoppen bij het loslaten van spanning in het lichaam.
  • namenspel; oefenen met het jezelf laten zien en gezien worden.
  • thema-oefeningen; oefeningen rondom het thema van de les
  • ontspannen; ontspanningsoefening en geleide meditatie
  • afsluiting; bespreken van de les, mogelijk huiswerkopdracht.

Achtergrond en visie

Wat is weerbaarheid?
Tegenstand bieden
Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden. We komen elke dag in allerlei situaties terecht waarin we tegenstand moeten of willen bieden. We gebruiken onze stem, gezichtsuitdrukking, houding, beweging en taal om te laten zien wie we zijn, wat we willen en hoe we met onze omgeving contact willen hebben.

Keuzes maken
Weerbaar zijn betekent laten zien wie je bent. En daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. Weerbaar zijn betekent keuzes maken. In wezen is elk gedrag een keuze waar we meer of minder de baas over zijn. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten zien dat er verschillende keuzes zijn en dat zij de baas zijn over die keuze, is waar weerbaarheidtraining voor kinderen om draait.

Rust
Bewust kiezen kan alleen als er rust is. Rust in je hoofd, omdat je weet welke keuzes je tot je beschikking hebt. Het vraagt oefening en het leren kennen van wat je voelt en wilt. Zo bouw je zekerheid op over wie je bent en wat jouw vermogens zijn. Maar er is ook rust nodig om te durven vertrouwen. Rust in je buik, waar je voelt of iets goed is of niet. Vertrouwen in jezelf en je omgeving en weten wie je bent en wat je wilt bereiken, geeft rust om te kunnen kiezen. Ook dit proces van bewustwording hoort binnen de weerbaarheidtraining.

Inhoud van de basistraining

1. Houding (belang van een goede houding, oefenen in stevig staan)
2. Ogen en stem (ontdekken van de kracht van oogcontact en
bewust worden en inzetten van eigen stem)
3. Eigenwaarde (Wat zijn jouw kwaliteiten? De kracht van positief denken)
4. Grenzen (waar liggen je eigen grenzen en waar die van een ander? Hoe geef je grenzen aan)
5. Kracht (bewustwording van hoe je zelf in een conflictsituatie handelt)
6. Uitdaging (plankje doorslaan)

Inhoud van de training
1. Houding (belang van een goede houding, oefenen in stevig staan)
2. Ogen (ontdekken van de kracht van oogcontact)
3. Stem (bewust worden en inzetten van eigen stem)
4. Eigenwaarde (Wat zijn jouw kwaliteiten? De kracht van positief denken)
5. Grenzen (waar liggen je eigen grenzen en waar die van een ander? Hoe geef je grenzen aan)
6. Kracht (bewustwording van hoe je zelf in een conflictsituatie handelt)
7. Intuïtie (bewust maken en trainen van dit ‘weten van binnen’)
8. Samenwerken (ontwikkelen van persoonlijke samenwerkingsstrategieën)
9. Uitdaging (plankje doorslaan)

Trainingsdata

De eerst volgende training zal bij voldoende deelnemers na de kerstvakantie weer gegeven worden
Locatie: B.S. De Kleine Akkers
Data: volgen
Trainer: Lenny Vermeulen en Margo Heijkant

Vraag ook naar onze mogelijkheden voor trainingen binnen scholen in Tilburg en omgeving.

Back to Top