Lenny Vermeulen

Ik ben Lenny Vermeulen onderwijs en mensen-mens!  Mijn roots liggen in het onderwijsveld, waarin ik sinds 1986 werkzaam ben.  Ik heb ruime werkervaring op verschillende niveaus binnen het regulier en speciaal basis onderwijs met kinderen met verschillende talenten en leerbehoeften in individuele of groepssettings. Zo ben werkzaam geweest als groepsleerkracht en werk nóg als remedial teacher en interim intern begeleider. Het coachen en begeleiden van leerlingen, hun ouders, leerkrachten en teams is nog steeds mijn lust en mijn leven!

Voor ouders en kinderen kunnen uitdagingen puur op educatief gebied liggen, maar vaak spelen ook andere zaken een rol. Zaken die van invloed zijn op het welbevinden van ouder(s) en kind. Voor mij is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het welbevinden van het kind is m.i. één van de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. En is altijd één van de hoofddoelen in mijn begeleiding. 

foto-lenny-augutus-2017-linkedin

De specialistische opleidingen die ik volgde na de pedagogische academie hebben hier dan ook altijd rechtstreeks of zijdelings mee te maken gehad. Klik hier voor mijn CV.

Omdat steeds meer kinderen opgroeien in nieuwe gezinnen zoals eenoudergezinnen, stiefgezinnen of samengestelde gezinnen, co-oudergezinnen en gezinnen met twee moeders of vaders -de zogenaamde roze gezinnen-. Heb ik mij recentelijk gespecialiseerd in de begeleiding van deze ‘nieuwe gezinnen’ Het leven in dergelijke gezinnen (want soms leven ouders en kinderen hierdoor in meerdere gezinnen) is soms een extra uitdaging voor jezelf als ouder, maar ook voor je kind. Als (ervarings)deskundige en stiefplancoach bied ik ouders en kinderen daarbij persoonlijke begeleiding op maat.

Niet alleen ouders en kinderen, maar ook leerkrachten en scholen kunnen bij mij terecht voor coaching en begeleiding op zowel onderwijskundig gebied als op het gebied van vraagstukken m.b.t. (stief)ouders en kinderen uit nieuwe gezinnen. Ook verzorg ik op aanvraag informatiebijeenkomsten voor ouders en scholen over dit onderwerp.

Onze missie

Kinderen hebben het recht zich te ontwikkelen op hun ‘eigen-wijze’ wijze en het vertrouwen te krijgen van de wereld om hen heen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze in aanleg zijn met hun eigen specifieke talenten

Back to Top