Wat is Remedial Teaching (RT)?

Remedial teaching is het bieden van hulp aan kinderen op pedagogisch of didactisch gebied. Het gaat hierbij vaak om kinderen die door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan echter ook RT  worden gegeven aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Het doel van RT is het inhalen of zo klein mogelijk maken van eventuele leerachterstanden. Ook leren kinderen om te gaan met hun (leer/gedrags)problemen zoals ADHD, dyscalculie of dyslexie. Geprobeerd wordt om ieder kind zo optimaal mogelijk, naar eigen kunnen, te laten presteren.

RT is iets anders dan bijles. Bijles betekent herhaling van de geboden lessen als er een leerachterstand is opgelopen. RT betekent een doelgerichte begeleiding op grond van o.a. signalering en diagnostiek als een kind leerproblemen heeft. In mijn begeleiding als RT-er/ dyslexiespecialist creëer ik een omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn en zich gewaardeerd en veilig voelen. Ik sluit aan bij hun onderwijsbehoefte en belevingswereld en probeer hen uit te dagen om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces om zo steeds een stapje hoger boven de mogelijkheden van dat moment uit te stijgen.

 

SONY DSC

Back to Top