Sociaal emotioneel welbevinden van kinderen zien wij als voorwaarde om tot leren te komen.

Lenny Vermeulen Remedial Teaching en Meer biedt meer dan begeleiding op cognitief en didactisch vlak.

 

De plek waar de meeste kinderen het grootste deel van hun tijd doorbrengen is thuis, waar ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen binnen het gezin waarin ze opgroeien.  Het gezin kent tegenwoordig verschillende vormen zoals eenoudergezinnen, stiefgezinnen/ samengestelde gezinnen, co-oudergezinnen en gezinnen met twee moeders of vaders -de zogenaamde roze gezinnen-. Het leven in dergelijke gezinnen (want soms leven ouders en kinderen hierdoor in meerdere gezinnen) is soms een extra uitdaging voor ouder, maar ook voor kinderen.

Als (ervarings)deskundige en stiefplancoach biedt Lenny  Vermeulen Remedial Teaching & Meer ouders en kinderen daarbij persoonlijke begeleiding op maat. Scholen kunnen bij ons ook terecht voor coaching en begeleiding op zowel onderwijskundig en  sociaal emotioneel gebied als op het gebied van vraagstukken m.b.t. (stief)ouders en kinderen uit nieuwe gezinnen. Ook verzorgen wij informatiebijeenkomsten voor ouders en scholen over deze onderwerpen.

Huiswerkbegeleiding

Soms loopt het op de middelbare school (nog) niet helemaal zoals verwacht. Alles bijhouden, huiswerk maken en de leerstof leren is af en toe best lastig. Huiswerkbegeleiding kan dan ondersteunen bieden en er voor zorgen dat het leren en plannen beter gaat. De huiswerkbegeleiding richt zich dan ook met name op het stuk organisatie en leren leren en minder op inhoudelijke begeleiding (uitleg van lesstof). Maar waar wenselijk en mogelijk zal er ook zeker hulp geboden worden.

Wat we doen?

Trainingen

Lenny Vermeulen Remedial Teaching en Meer biedt meer dan begeleiding op cognitief en didactisch vlak. Wij hechten veel belang aan het sociaal emotioneel welbevinden van uw kind en zien dit als voorwaarde om tot leren te komen. Daarom bieden wij ook individuele of groepsgewijze trainingen aan. Deze trainingen worden gekenmerkt door een vastomlijnd programma met een vaststaand aantal bijeenkomsten en kunnen individueel of in groepen van minimaal 4 en maximaal 10 personen gevolgd worden bij in mijn praktijkruimte bij u thuis of op locatie. U weet dan van te voren precies waar u aan toe bent wat betreft de financiële en tijdsinvestering. In het geval van het individueel volgen van een training zal een persoonlijk plan van aanpak geschreven worden en gelden de tarieven voor coaching en begeleiding.

Aanbod Trainingen?

 

 

Back to Top