Leren Leren

‘Leren Leren’ is een korte training van enkele uren voor studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO. Na het volgen van de training is de deelnemer:

 • bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
 • inzicht gekregen in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • in staat om geheugentechnieken toe te passen voor optimaal leerresultaat
 • beter op de hoogte van het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • in staat de technieken van de conceptmap te gebruiken in werkzaamheden (gestructureerde Mindmap)
 • in staat de lesstof in één overzicht te plaatsen middels een conceptmap
 • in staat de lesstof op een leuke en visuele manier aan te pakken
 • klaar om met nieuwe, bewezen leertechnieken te werken die aansluiten bij het jonge brein is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
 • in staat om aangeboden handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten te gebruiken

De training:

 • is het juiste handvat bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS etc.
 • sluit naadloos aan bij visueel ingestelde kinderen (beelddenkers, hoogbegaafden)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
 • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen

Leren

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Voor iedereen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het lange termijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het lange termijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Voor kinderen in het basisonderwijs is er een programma van acht bijeenkomsten.

P1010507

Voor studerende jeugd vanaf 12 jaar is er één studiedag.
Slechts één (zater)dag voor iedereen in het VO, MBO en HBO. Verbeter je cijfers en krijg weer zin in leren.

Wat leer je?
– werken met de Conceptmap (gestructureerde Mindmap)
– de Kleurmethode (unieke tekstbegrip methode)
– hoe jouw brein werkt
– hoe je lesstof direct naar je lange termijngeheugen stuurt
– snel en effectief je werkstuk, boekverslag, spreekbeurt maken
– ervaren wat jouw eigen leerstijl is
– unieke visuele geheugentechnieken
– zekerheid voelen en (weer) zin krijgen in leren
– vertrouwen op wat je kunt
– je eigen talenten gebruiken bij het leren

Trainer: Lenny Vermeulen e.a.

kosten: 165 euro (inclusief materialen en boek Beelddenken)

LLlogo

Back to Top