Brug naar de brugklas

Dit voorjaar gaan wij van start met het programma ’Brug naar de brugklas’. Een programma, dat daadwerkelijk een brug slaat tussen de basisschool en de het voortgezet onderwijs. Vaak ervaren zowel ouders als kinderen toch een wereld van verschil tussen deze twee scholen. Een goede voorbereiding neemt de verschillen niet weg, maar wel de onzekerheid. En door ervaringen met elkaar te delen hebben ouders en kinderen ook minder het idee er alleen voor te staan. Bekijk de brochure hier.

Met nadruk willen wij vermelden dat het programma zich niet alleen toespitst op het sociaal minder weerbare kind, maar juist ook op het ‘gewone kind’ en zijn/ haar ouder(s). Naast socia(a)l (e) (emotionele) vaardigheden en het bewust zijn van de eigen fysieke en mentale weerbaarheid richten wij ons ook op het onderdeel studievaardigheden, omgaan met de nieuwe leeromgeving en planning van huiswerk.

Voor de zomervakantie zijn er 4 bijeenkomsten 1 voor de ouders ( tevens infoavond aanvang 19.30 u.) en 3 voor de kinderen. Na de zomervakantie staan er 3 bijeenkomsten gepland, waarvan er één voor de ouders en hun kind en twee voor de kinderen alleen zijn.

Speciale aanbieding bij groepen vanaf 8 personen € 160,- (incl. materialen). Bij kleinere groepen is de prijs € 175,-. Aanmelden is mogelijk door een mailtje te sturen naar info@lennyvermeulen.nl of bel 013-8221919 of 06-44213477

Trainingsdata Tilburg: 12 mei gratis infoavond – 26 mei – 2 juni – 16 juni en drie bijeenkomsten in september/ oktober
Trainingsdata Panningen: 17 april – 15 mei – 22 mei en drie bijeenkomsten in september/ oktober

Back to Top