Brug naar de brugklas

Dit voorjaar gaan wij van start met het programma ’Brug naar de brugklas’. Een programma, dat daadwerkelijk een brug slaat tussen de basisschool en de het voortgezet onderwijs. Vaak ervaren zowel ouders als kinderen toch een wereld van verschil tussen deze twee scholen. Een goede voorbereiding neemt de verschillen niet weg, maar wel de onzekerheid. En door ervaringen met elkaar te delen hebben ouders en kinderen ook minder het idee er alleen voor te staan. Bekijk de brochure hier.

Met nadruk willen wij vermelden dat het programma zich niet alleen toespitst op het sociaal minder weerbare kind, maar juist ook op het ‘gewone kind’ en zijn/ haar ouder(s). Naast socia(a)l (e) (emotionele) vaardigheden en het bewust zijn van de eigen fysieke en mentale weerbaarheid richten wij ons ook op het onderdeel studievaardigheden, omgaan met de nieuwe leeromgeving en planning van huiswerk.

Interesse gekregen!? Bel dan 0644213477 of stuur een mail via het contactformulier op deze site.

Back to Top