Wat is een didactisch onderzoek?

Bij een didactisch onderzoek wordt er gekeken naar de resultaten van een leerling op de belangrijkste leergebieden op school. Er kan gekeken worden naar de volgende leergebieden:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • rekenen

Uit deze toetsen komt een DLE-score naar voren. Een DLE-score wil zeggen met hoeveel maanden onderwijs in lezen/rekenen/spelling de score van uw kind overeenkomt. M.a.w. op welk niveau uw kind presteert op deze leergebieden. Vanuit de DLE-score kan precies berekend worden hoeveel maanden achterstand of juist voorsprong uw kind heeft op de gemiddelde leerling op dat moment in dat leerjaar. Bij sommige toetsen wordt er ook een A, B, C, D of E-score gerapporteerd, volgens het Cito-volgsysteem. A staat hierbij voor een zeer goede score en E staat voor een onvoldoende score.

Naast een niveaubepaling wordt er ook een procesanalyse op de resultaten toegepast. Hierbij wordt er gekeken naar de manier waarop een leerling de taak aanpakt, welke strategie er wordt gebruikt en welke soort fouten er worden gemaakt. Is er sprake van een achterstand die met een remedial teaching weggewerkt kan worden? Of misschien kan het kind met wat extra zorg van de school zijn weg redelijk probleemloos volgen. In een ander geval kan school in overleg met ouders kiezen voor een zogenaamde ‘eigen leerlijn’ voor een bepaald(e) vakgebied(en). Hoe dan ook er zal altijd gekeken moeten worden naar dit kind in deze situatie.

Overige onderzoeken

Naast de didactische onderzoeken kan de remedial teacher zaken in kaart brengen zoals geheugen, werkhouding, concentratie, zelfbeeld.

 

Back to Top